Tanácsadó Testületi (TT) Eljárás .hu domain regisztráció panasz

A folyamat megindítása:

  • A .hu regisztrációs szabályzat értelmében Tanácsadó Testületi eljárás kérhető minden újonnan benyújtott  domain regisztrációs igénnyel szemben a regisztrációs igény benyújtásától számított 8 napon belül. Ez az első lépés a panasz jelzése.
  • A panasz jelzésével azonos időben vagy azt követően a panasz dokumentációjának beküldésére van mód. A Tanácsadó Testületi eljárás dokumentációkkal alátámasztott panasz benyújtásának határideje a regisztráció elindítását követő 14 napon belül lehetséges.

Amennyiben a panasz jelzésre kerül, de dokumentumok, illetve álláspont nem kerül közlésre a Nyilvántartó felé, a határidő lejárta után a panasz automatikusan érvényét veszti. Ebben az esetben már regisztrátori közreműködés nélkül az Alternativ Vitarendező Fórum segítségével lehet megtámadni egy bejegyzett .hu domaint.

A válaszadás:

  • A Panaszoltnak 8 nap áll rendelkezésére a válaszadásra a panasz beérkezése után. Amíg csak a panasz jelzése történt meg, de a panasz beküldése nem, nem beszélhetünk tényleges panaszról. A válaszadás itt kizárólag a domain névhez fűződő jogát kifejező dokumentumok beküldését jelenti.
    Amennyiben a Panaszolt fél nem küld dokumentációt, akkor a Tanácsadó Testület ennek hiányában kizárólag a Panaszos kifogása alapján hoz határozatot.

A Tanácsadó Testületi eljárásnak eljárási díja 100.000Ft + áfa, munkadíja 25.000Ft + áfa, azaz  összesen 125.000 Ft + áfa (százhuszonötezer forint + áfa) domainenként, amelyet a 23VNet Kft. a díjbekérőn kiküld annak a félnek, amelyiknek ügyét intézi.  A dokumentáció beküldésének feltétele a díjbekérő díjának kiegyenlítése.*
Amennyiben ezt valamelyik fél elmulasztja annak dokumentációja nem kerül a Nyilvántartó elé, az eljárás megszűnik. A továbbiakban a domain vita az Alternativ Vitarendező Fórum hatáskörébe tartozik.

 

*Az eljárási és munkadíj előzetes bekérése összhangban áll a .hu domain regisztrációs szabályzatban foglaltakkal, miszerint

9.6. Az eseti állásfoglalás konkrét domain-igénylő konkrét igényének teljesíthetőségére vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását a delegálást megelőzően kérheti a Nyilvántartó vagy bármely Regisztrátor saját elhatározásból, illetve a domain-igénylő vagy az igényléssel szemben kifogást előterjesztő Panaszos megbízása alapján. Az eljárás megindítására vonatkozó megbízás elfogadását a Regisztrátor függővé teheti attól, hogy a megbízó az eljárási díjat befizesse, illetve letétbe helyezze.

9.8 A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásának eljárási díját a domain-igénylő Regisztrátora köteles megfizetni a Nyilvántartónak, ha a Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy a Panaszolt igénye nem teljesíthető. Ellenkező esetben a díjat
a) a 9.1 szerint indított eljárás esetén a Panaszos Regisztrátora köteles megfizetni vagy

A Regisztrátor jogosult az eljárással kapcsolatos költségeit megbízója felé továbbhárítani.

Amennyiben a Panaszos ugyanazt a Regisztrátort bízza meg a panasz beküldésével, amelyiknél a Panaszolt a domain név regisztrációját megkezdte, akkor a Panaszos is a Regisztrátor megbízójává válik és a Regisztrátor mindkettejük esetében függővé teheti az eljárás megindítására vonatkozó megbízás elfogadását a díjfizetéstől vagy letétbe helyezéstől.

A 23VNet Kft. visszatéríti a nyertes félnek a 23VNet Kft -nek befizetett eljárási díjat.