.hu domain regisztrációs változások – magánszemély kapcsolattartó

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) álláspontja szerint sokkal megnyugtatóbb, ha természetes személy kapcsolattartók esetén az adatok kezeléséhez való hozzájárulás nem közvetett módon, az igénylő nyilatkozatából derül ki, hanem az érintett személy erről szóló nyilatkozatot magában foglaló írásbeli hozzájárulását az igénylő a domain igényéhez csatolja.

A Nyilvántartó ennek megfelelően módosította az Adatvédelmi Tájékoztatójának 2.1.b.) pontját, és

2018.10.08-tól

nem fogad el olyan igényt (sem új regisztrációra, sem módosításra/átkérésre/átruházásra), ahol valamelyik kapcsolattartó (admin-c, tech-c vagy zone-c) egy, az igénylőtől/használótól különböző természetes személy, és nincs a rendszerbe feltöltve annak közvetlen hozzájáruló nyilatkozata.

Amennyiben ez korábban került feltöltésre, mindenképp kérjük, az igényben hivatkozzanak arra a domain-ra, ahol ez a nyilatkozat megtalálható.

 

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a domain regisztrációs rendszerbe rögzítésre szánt adatokat:
név, postacím, e-mail cím, telefonszám és a szokásos módon hitelesítettnek kell lennie (teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ezekben az adatokban változás van, és a regisztrátor javítja őket, új nyilatkozatot szükséges beküldeni, mely összhangban van az új adatokkal.

Nyilatkozat