Hogyan lehet magánszemély, egyesület, cég vagy település nevet igényelni .hu tld alá?

A .hu Nyilvántartó a magánszemély nevet kizárólag a nevet viselő személy számára engedélyezi közvetlenül.
Bárki más számára lemondó nyilatkozat vagy ezzel egyenértékű dokumentum bemutatását írja elő.
Magánszemélyek esetén közvetlen hozzátartozó is igényelheti a családtag nevét, ha a családtag még nem nagykorú. Ebben az esetben szülői anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges. Elhunyt hozzátartozónak emlék oldal állítása esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolat beküldése szükséges.

A .hu Nyilvántartó a szervezeti formát tartalmazó domain neveket ….kft.hu ….bt.hu, …..zrt.hu, ….egyesulet.hu, ….se.hu, ….alapitvany.hu,  … stb. csak az adott szervezet számára engedélyezi közvetlenül. Bárki más számára lemondó nyilatkozat vagy ezzel egyenértékű dokumentum bemutatását írja elő.

Amennyiben beadta már az igényt, saját nevére, de a .hu Nyilvántartó visszaadta azt hiánypótlásra a szervezet név vagy magánszemély név miatt, akkor megteheti azt is, hogy a cég illetve a magánszemély nevére igényli a domain nevet, ebben az esetben egy új domain profil létrehozása szükséges és egy új hibajegy nyitása arról, hogy melyik domain profillal indítsuk újra a regisztrációt.

Település nevet kizárólag a nevet viselő település igényelhet. A névről nem mondhat le más javára.
A település név igénylése nem a szokványos formát követi, ugyanis a Nyilvántartó a többi domaintől eltérő választ küld ilyen nevek keresésekor ezért a megrendelési folyamat nem indítható el közvetlenül. Település név igénylése esetén legyen kedves regisztrálni oldalunkon egy számlafizető felhasználót, majd új hibajegyet nyitni vagy e-mailben megírni a létrehozott számlafizető felhasználó nevét, hogy tudjuk, melyik felhasználóhoz hozzuk létre a díjbekérőt a domain regisztrációról!


Ki és hogyan regisztráltathat személynevet?

Vezeték és keresztnévből álló személynévre (pl. nagybela.hu vagy nagy-bela.hu) vonatkozó igénylést a Nyilvántartó csak névhasználati jogosultság igazolása mellett fogad el TT vagy bírósági állásfoglalás nélkül. Jogosultságot vélelmez a Nyilvántartó, ha a nevet a személynév viselője vagy annak meghatalmazottja igényli. Más igénylő esetén a Nyilvántartó megtévesztő és/vagy jogellenes névhasználatot gyanít. (Ld. még: a Tanácsadó Testület 9/2000 elvi,
továbbá 31/2000, 56/2000, 57/2000 és 11/2007 eseti állásfoglalásait.) Ez a személynévre vonatkozó szabály alkalmazandó közszereplők ismertté vált nevére, becenevére, művésznevére (pl. nagyfero.hu, alfonzo.hu, hofigeza.hu) is. Meghatalmazás esetén a meghatalmazásban egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy a meghatalmazás kiterjed arra, hogy a meghatalmazott a domain nevet a saját maga részére regisztráltassa (ő legyen a domain-használó).