Szolgáltatás átadása másik számlafizetőnek

Átadható-e a hostit.hu -n nyilvántartott szolgáltatás másik számlafizetőnek?

 

Igen, a legalább 1 alkalommal kiegyenlített díjú szolgáltatás átadható másik számlafizetőnek a hostit.hu -n a Támogatás / Segítségközpont / új hibajegy megnyitása link segítségével.
Az átadást a szolgáltatás aktuális számlafizetője kezdeményezi.

Az átadáshoz szükséges az, hogy

  • létezzen a számlafizetői fiók, akihez kerül
  • a hibajegyben egyértelműen és pontosan szerepeljen az új számlafizetői fiók neve
  • a hibajegyben egyértelműen és pontosan szerepeljen az átadni kívánt szolgáltatás azonosítója (általában domain neve) és a szolgáltatás típusa (webtárhely / vps / domain név szolgáltatás / bérelhető szerver szolgáltatás)

A kért szolgáltatást általában 2 munkanapon belül áthelyezik munkatársaink.

 

Mit lehet tenni akkor, ha még nem létezik a számlafizetői fiók?

A Regisztráció link segítségével pár perc alatt új számlafizetői fiókot regisztrálhat a a hostit.hu -n.

Mit lehet tenni akkor, ha még nem került kifizetésre a szolgáltatás egyetlen alkalommal sem?

Új hibajegyként lehet kérni a megrendelt, de ki nem fizetett szolgáltatás törlését is. A másik számlafizetői fiókban bármikor megrendelhető újra.

 

.hu domainek

A .hu domainek speciális esetet jelentenek.

Áthelyezhetőek az aktuális számlafizető kérésére a fent írtak szerint továbbá áthelyezhetőek a domain tulajdonosának kérésére is, amennyiben a domain tulajdonos hitelt érdemlően nyilatkozik a számlafizető módosításáról egy kitöltött és aláírt domain igénylőlapon.

Ilyen esetben a módosítás okának a számlafizető váltást célszerű bejelölni valamint az igénylőlapnak tartalmaznia szükséges az új – már létező – számlafizetői fiók nevét. Amennyiben a domain igénylőlap nem megfelelően került kitöltésre vagy a megjelölt számlafizetői fióknév nem létezik, a domain nem kerül áthelyezésre.